FYSICA VAN SAMENWERKING logo
ONTWERPERS VAN KRACHTENFUSIE
 
 

  • Filosofie
 
 

Onze samenleving heeft niet van de een op de andere dag vorm gekregen. Gedurende vele eeuwen hebben we ons land en onze samenleving stukje bij beetje vormgegeven. Op het resultaat mogen we best trots zijn. De ontwikkelingen gaan echter door en we zullen onze samenleving moeten blijven ontwikkelen. Dankzij nieuwe kennis en inzichten zullen we dat anders doen dan in voorgaande perioden.

KRACHTENFUSIE

De Stichting Fysica van Samenwerking is opgericht omdat we vernieuwing op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling willen ondersteunen. Centraal daarin staat het begrip 'Krachtenfusie'. Dit begrip houdt in dat de vier basiskrachten in onze samenleving verantwoordelijkheid nemen om tot een ontwikkelingsgerichte samenwerking te komen. Wanneer deze vier basiskrachten: Burgers, Bedrijven, Bestuurders en Bureaucraten tot productieve samenwerking komen spreken we van Krachtenfusie, de overtreffende trap van samenwerking.

GEDACHTEGOED

Het begrip ‘Krachtenfusie’ is geēntroduceerd in de boeken Fysica van Samenwerking (2001/2006). Door tientallen auteurs is de basis gelegd voor het gedachtegoed dat in de stichting is geborgd en verder wordt ontwikkeld. Dat gedachtegoed kan worden gebruikt om de overgang naar wat wel wordt genoemd de energieke samenleving te ondersteunen.

INITIATIEVEN

Naast het beheer van het gedachtegoed nemen wij initiatieven om praktische toepassingen van het gedachtegoed mogelijk te maken of daar een voedingsbodem voor te scheppen. Zo hebben wij een concept ontwikkeld voor de Villa Krachtenfusie als een ontmoetingsplaats van partijen die tot krachtenfusie willen komen, waar zij tevens kunnen worden geholpen om van hun samenwerking een succes te maken. Aan de uitwerking van dat concept wordt nog gewerkt. Daarnaast is de stichting mede-oprichter van de International Foundation for Global Knowledge Cities en initiatiefnemer van het project Annex Grondwet.

HET ANNEX GRONDWET INITIATIEF

Naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de Grondwet op 29 maart 2014 neemt de stichting Fysica van Samenwerking het initiatief voor het ‘Annex Grondwet project’. Het doel van het project is te komen tot een aanvulling op de Grondwet voor ‘de cocreĎrende democratie’. Op 26 juni 2015, precies 200 jaar na de slotdag van het Congres van Wenen, willen we de uitkomsten van het project vastleggen in het Verdrag van Den Haag tijdens het dan door de stichting te organiseren Congres van Den Haag. lees meer onder actueel