FYSICA VAN SAMENWERKING logo
ONTDEKKERS VAN KRACHTENFUSIE
 
 

  • Filosofie
 
 Onze samenleving heeft niet van de een op de andere dag vorm gekregen. Gedurende vele eeuwen hebben we ons land en onze samenleving stukje bij beetje vormgegeven. Op het resultaat mogen we best trots zijn. De ontwikkelingen gaan echter door en we zullen onze samenleving moeten blijven ontwikkelen. Dankzij nieuwe kennis en inzichten zullen we dat anders doen dan in voorgaande perioden.

KRACHTENFUSIE

De Stichting Fysica van Samenwerking is opgericht omdat we de vernieuwing op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling willen ondersteunen. Centraal daarin staat het begrip 'Krachtenfusie'. Dit begrip houdt in dat de vier basiskrachten in onze samenleving verantwoordelijkheid nemen om tot een ontwikkelingsgerichte samenwerking te komen. Wanneer deze vier basiskrachten: Burgers, Bedrijven, Bestuurders en Bureaucraten tot productieve samenwerking komen spreken we van Krachtenfusie: de overtreffende trap van samenwerking.

GEDACHTEGOED

Het begrip 'Krachtenfusie' is geintroduceerd in de boeken Fysica van Samenwerking (2001/2006). Door tientallen auteurs is de basis gelegd voor het gedachtegoed dat in de stichting is geborgd en verder wordt ontwikkeld. Dat gedachtegoed kan worden gebruikt om de overgang naar wat wel wordt genoemd de 'energieke samenleving' te ondersteunen.

INITIATIEVEN

Naast het beheer van het gedachtegoed nemen wij initiatieven om praktische toepassingen van het gedachtegoed mogelijk te maken of daar een voedingsbodem voor te scheppen. Zo hebben wij een concept ontwikkeld voor de Villa Krachtenfusie als een ontmoetingsplaats van partijen die tot krachtenfusie willen komen. Daar kunnen zij tevens worden geholpen om van hun samenwerking een succes te maken. De expertise uit het netwerk van de stichting is beschikbaar om praktijktoepassingen van het concept gestalte te geven.

STAAT VAN VERBINDING

Een recent initiatief is het mogelijk maken van het publiceren van het boek 'Staat van Verbinding'. Tal van auteurs uit het netwerk van de stichting hebben daarin hun praktijkervaringen rond cocreatie en krachtenfusie opgetekend en plaatsen die in de context van democratische vernieuwing.

lees meer op staatvanverbinding.nl