FYSICA VAN SAMENWERKING logo
ONTDEKKERS VAN KRACHTENFUSIE
 
 

  • Filosofie
 
 VILLA KRACHTENFUSIE, EEN BRUISENDE ONTMOETINGSPLAATS

In het verleden hebben tientallen auteurs het fenomeen 'Krachtenfusie' van velerlei kanten belicht. Die gedachten zijn te lezen in 2 boeken Fysica van Samenwerking. De kern van het gedachtegoed is nader uitgewerkt en is op deze site te vinden.

Nu is het zaak om de theorie in de praktijk te brengen. Het initiatief daarvoor zal door andere partijen moeten worden genomen. Maar als zij dit doen dan kunnen wij hen vanuit de stichting ondersteuning bieden. Daarvoor hebben we het concept van de Villa Krachtenfusie ontwikkeld. Die denkbeeldige Villa moet een bruisende ontmoetingsplaats worden waar de de basiskrachten van - Burgers, Bedrijven, Bestuurders en Bureaucraten - elkaar kunnen treffen en intensieve samenwerkingsrelaties kunnen ontwikkelen.

De ervaring leert dat het op gang brengen van samenwerking en die laten uitgroeien tot krachtenfusie om een vrijplaats vraagt en om begeleiding door een onafhankelijke partij. In die behoefte kan vanuit de stichting worden voorzien, dankzij het expertisenetwerk. Die expertsie stellen we graag ter beschikking.